เขียนโปรแกรม mlm ระบบ mlm เว็บ mlm เริ่มต้น 20,000 บาท mlm software (ราคานี้ถึงสิ้นไป 2553 เท่านั้น)

เราพิจารณาเฉพาะท่านที่ส่งแผนธุรกิจ MLM  มาเท่านั้นรบกวนส่งแผนธุรกิจมาที่: admin@webub.com, www.webUB.com

เราคือใคร?
เรากำลังศึกษาปริญญาโท (ที่กำลังรอส่งวิทยานิพนธ์) และเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์,โปรแกรมกว่า 10 ปี

ภาษาที่ใช้พัฒนา:
php, mysql ซึ่งเป็น open source ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟแวร์

ทำไมราคาถูก?
เราต้องการวิจัยเพื่อหาข้อบกพร่องในระบบ mlm ของแต่ละแผนธุรกิจ (แต่ไม่อยากเขียนโปรแกรมแล้ววางไว้ในห้องสมุดหลังจากที่ได้ส่งงานวิจัยแล้ว ^^ )

คุณภาพจะดีไหม?
เมื่อเราส่งงานให้ท่านแล้วโปรแกรมของท่านจะต้องให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ ปริญญาโท สอบ ทุกแผนธุรกิจ เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์เราต้องเขียนโปรแกรมให้ดีที่สุด เพราะหากสอบไม่ผ่านต้องรออีก 1 ปี จึงสามารถสอบใหม่ได้

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment